Movavi Yazılımı Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

ÖNEMLİ:İŞBU YAZILIM SON KULLANICISI LİSANS SÖZLEŞMESİ ("EULA"), SİZ ("LİSANS SAHİBİ") VE LİSANSI VEREN MOVAVI SOFTWARE LIMITED ("MOVAVI.COM") ARASINDAKİ YASAL BİR SÖZLEŞMEDİR. BU EULA ("YAZILIM") İLE SAĞLANAN YAZILIMIN, İÇERİKLERİN VE HİZMETLERİN KULLANIMI BU KOŞULLARI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. KURULUM SÜRECİNİ TAMAMLAMADAN VE YAZILIMI KULLANMADAN ÖNCE BU EULA'YI DİKKATLİCE OKUYUN. EĞER BU EULA'NIN HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, BU YAZILIMI KURMAYIN VE/VEYA KULLANMAYIN. YAZILIM ÜRÜNÜNÜ KURARAK, KOPYALARAK VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANARAK BU EULA'NIN ŞARTLARINA BAĞLI KALACAĞINIZI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.

İşbu yazılım kapsamında sunulan lisans türleri aşağıda verilmiştir. Kullanıcı için yalnızca tek bir lisans türü geçerlidir. Lisans türünüzü belirlemek istiyorsanız, lütfen support@movavi.com adresinden destek ekibimizle irtibata geçin.

1. LİSANS VERME

KİŞİSEL LİSANS. Satın alma emrinde aksi belirtilmediği müddetçe, bu lisans türü, yazılımın yalnızca kullanıcı hesabı veya bilgisayar, iş istasyonu veya belgelendirmede belirtildiği şekilde yazılımın sistem gereklilikleriyle uygun başka bir elektronik cihazda işlemesine izin verir. Bu nedenle yazılım; kullanıcı, web sayfası veya şirketten ziyade bilgisayar temel alınarak lisanslandırılır. Örneğin, kişinin yazılımı kurmak ve kullanmak için 2 bilgisayar kullanması halinde 2 lisans satın alması gerekmektedir. “Kullanıcı”, fonları lisans ücretini kullanılan kişiyi temsil eder. İşbu sözleşmenin esasları uyarınca, Movavi.com kullanıcıya yazılımın kullanımını herhangi bir üçüncü tarafa devretmeyen, dünya çapında münhasır olmayan haklar verir. Sözleşme kapsamında yazılımı kullanmak, ticari kopyalama ve/veya dağıtma hakkı olmaksızın yazılımın tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara depolama, kurma, çalıştırma veya görüntüleme anlamına gelir. Yazılımın programlama özellikleri dışında, yazılımı değiştiremez veya yazılımın kontrol özelliklerini veyahut da lisansını devre dışı bırakamazsınız. İşbu sözleşme, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun biçimde gerekli kısıtlamalar göz önünde tutularak geçerliliğini korur.

KURUMSAL LİSANS. Bu lisans türü, sunum veya rapor hazırlama gibi şirket içi amaçlar dâhil olmak üzere, yazılımın kurumsal, ticari ve iş amaçlı kurulum ve kullanım haklarının bir şirket veya başka bir işletmeye verilmesi içindir. Bu Sözleşmenin amacı doğrultusunda, herhangi bir ticari kullanım ve yazılımın doğrudan veya dolaylı olarak finansal kazanç amacıyla (ör. satış, lisanslama, reklam, vb. şekillerde). kullanılması ticari kullanımı oluşturur.

Kullanıcıya verilen haklar için, kullanıcı geçerli lisans bedelini Movavi.com’a ödemekle yükümlüdür. Bu lisans, herhangi bir kuruluş veya iştirake devredilmeyeceği gibi, aksi belirtilmedikçe yazılımın yalnızca bir bilgisayarda çalışmasına izin verir. İşbu sözleşme, geçerli kanun ve yönetmeliklere uygun biçimde gerekli kısıtlamalar çerçevesinde geçerliliğini korur.

ABONELİK KOŞULLARI. Yazılım Lisansını abone olmak suretiyle satın almanız halinde, abonelik işbu sözleşmeye uygun biçimde sizin veya Movavi.com tarafından sonlandırılmadığı müddetçe, tekrarlayan ödemeleri ve tarafınızca belirlenen bir usulle tekrarlayan aralıklarla ödemelerin yapılmasını kabul etmiş olursunuz. İptal etmediğiniz takdirde, aboneliğiniz tarafınıza herhangi bir bildirim yapılmaksızın otomatik olarak yenilecektir. Movavi.com, satın alma siparişinizin her faturalandırma döneminde abonelik planınınız için o tarihte geçerli olan kura göre, varsa geçerli vergiler de dâhil olmak üzere, otomatik olarak ücretlendirecektir. Abonelik ücretleri genellikle geçerli abonelik döneminin öncesinde faturalandırılıp, ücretlendirilir. Her yenileme döneminde Movavi.com planınızın kurunu değiştirebilir, kurda herhangi bir değişikliğin olması halinde aboneliği iptal etme seçeneğiyle birlikte tarafınızda bildirimde bulunulacaktır.

2. ÜCRETSİZ (DENEME) SÜRÜMÜ

Lisans sahibine geçerli bir süre için yazılımın deneme sürümü ücretsiz olarak verilebilir (“Ücretsiz Lisans” veya “Deneme Sürümü”). Deneme sürümünde, yazılımın bazı özellik ve işlevlerine erişim kapalı olabilir veya söz konusu özellikler bulunmayabilir. Yazılımın tüm özellik ve işlevlerinden yararlanmak için, lisans sahibinin geçerli bir etkinleştirme anahtarı satın alması gereklidir.

Deneme sürümünü kullanmak için de bir hesap oluşturmanız gerekebilir.

Yazılımı satın almadan önce kullanışlılık ve işlevselliğini görmek amacıyla kendi sisteminizde kullanmanız gerekmektedir. ‘Almadan önce deneyin’ seçeneğiyle, yazılımdan yüzde yüz memnuniyetiniz hedeflenmiştir.

3. TİCARİ KULLANIM, EĞİTİM, KÂR AMACI GÜTMEYEN VE RESMİ KURUMLARA AİT LİSANS

Deneme sürümleri de dahil olmak üzere, yazılımın tüm sürümleri sadece özel kullanım (kişisel lisans) için sunulmakta dışında ticari amaçlarla kullanılamaz.

4. MÜLKİYET

Yazılımın mülkiyet ve telif hakkı Movavi.com’a aittir. Lisansınız, yazılım üzerinde herhangi bir unvan veya sahiplik hakkı vermez ve lisansın varlığı yazılımdaki herhangi bir hakkın satışı olarak yorumlanmaz.

5. TELİF HAKKI

Yazılım ve tüm haklar, işbu sözleşmede belirtilen mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere herhangi bir kısıtlama olmaksızın, Movavi.com veya tedarikçilerine aittir ve diğer fikri mülkiyet hakları ve anlaşmaları ile telif hakları ve uluslararası telif anlaşmaları tarafından korunur. Yazılım için lisans verilir, satılmaz. Bu kapsamda, yazılımın herhangi bir fikri mülkiyetinin hakkının tarafınıza temlik edilmediğini kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, yazılımın yetki ve mülkiyet haklarının yalnızca Movavi.com’un özel mülkiyeti olduğunu ve işbu sözleşmede açıkça belirtilmediği müddetçe yazılıma ilişkin herhangi bir hakka sahip olmadığınızı kabul etmiş olursunuz. Bu sözleşmeyle, yazılımın herhangi bir kopyasının yine yazılımda bulunan mülkiyet bildirimlerini içerdiğini kabul etmiş olursunuz.

6. TERSİNE MÜHENDİSLİK

Yazılımın tamamını veya herhangi bir bölümünü tersine derlemeyeceğinizi, değiştirmeyeceğinizi, tercüme edemeyeceğinizi veya koduyla oynamayacağınızı kabul edersiniz.

7. DİĞER GARANTİLER

BU SÖZLEŞME, HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN ŞİMDİKİ HALİYLE TEMİN EDİLİR. MOVAVİ.COM, TİCARİ ELVERİŞLİLİK İÇİN ZIMNİ GARANTİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARINI İHLAL ETMEME GİBİ AÇIK VE ZIMNİ GARANTİLER DÂHİL VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA YAZILIMLA ALAKALI TÜM GARANTİLERİ YOK SAYMAKTADIR. BAZI YARGILAR, ZIMNİ GARANTİNİN NE KADAR SÜRECEĞİNE YÖNELİK ZIMNİ GARANTİ VEYA KISITLAMALARIN HARİÇ TUTULMASINA VEYAHUT DA ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARARLARIN KISITLANMASI VE HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEYEBİLİR, BU NEDENLE SÖZ KONUSU KISITLAMA VEYA HARİÇ TUTMA DURUMLARI SİZİN İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR. BU GARANTİ SİZE BELLİ YASAL HAKLAR VERİR, AYRICA YARGIDAN YARGIYA DEĞİŞİKLİK GÖSTEREN BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR.

YAZILIMIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİĞİNİ KAPSAMASI HALİNDE, MOVAVI.COM SÖZ KONUSU İÇERİK İÇİN BİR GARANTİ SUNMAZ. AÇIK VEYA ZIMNİ, ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİĞİNE YÖNELİK HERHANGİ BİR GARANTİ BULUNMAMAKTADIR.

Yazılım, dünya çapında internette yer alan web sayfası ve bilgilere referans verir, görüntüleyerek bağlantı kurar ve web üzerinden hizmetler sunar. Movavi.com’u bu site ve bilgiler üzerinde herhangi bir kontrolü olmadığından, Movavi.com; (a) bu web sayfası ve bilgilerin doğruluk, ulaşılabilirlik, dizilimin tam olması, yaygınlık, içerik, geçerlilik veya kalitesi veya (b) bu web sayfası ve bilgilerin amaçlanmamış veya uygunsuz içerik bulunması gibi hususlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bu konularda herhangi bir garanti sunmaz. Yazılımı kullanarak, yazılım üzerinden erişilen ve gösterilen bilgi veya garantiler için Movavi.com’un herhangi bir garanti veya beyanda bulunmayacağını kabul etmiş olursunuz.

Bu yazılım, Movavi.com veya ortaklarına ait reklam bilgilerini içerebilir.

8. ÜÇÜNCÜ TARAF ONAYLARI

EK AKTİVASYONLARLAR. Bazı yazılımlar, belirli formatları kullanmak için kodek gibi bileşenlerin ayrıca etkinleştirilmesini gerektirir. Bazen belirli özel program işlevleri (örn. kodlayıcı) için bir kereliğine ücretsiz etkinleştirme gerekebilir. Ürününüzü kaydettirdiğinizde, bu etkinleştirme otomatik olarak gerçekleşir. Tek ihtiyacınız olan bir internet bağlantısıdır.

Yazılımın parçaları üçüncü taraf yazılımı ve diğer herhangi bir telifli ürünü kapsayabilir veya kullanabilir. Söz konusu ürünlerin kullanımı ilgili hükümlere göre yürütülür. Yazılım kapsamında bulunan belli yazılım kütüphaneleri ve diğer üçüncü taraf yazılımları ücretsiz yazılımlar kapsamındadır ve GNU Kütüphanesi Kısıtlı Genel Kamu Lisansı’nın (LGPL) hükümlerine göre lisanslandırılır. Movavi.com’un yazılı talebi üzerine, medya, kargolama ve nakliye hariç LGPL’nin hükümlerine göre ücretsiz yazılımın kaynak kodunun bilgisayarca okunur bir kopyasını edinebilirsiniz. LGPL yazılımı faydalı olması için dağıtılır, dolayısıyla herhangi bir GARANTİ OLMAKSIZIN, TİCARİ UYGUNLUK ZIMNİ GARANTİSİ veya BU AMACA YÖNELİK HERHANGİ BİR GARANTİ OLMADAN dağıtılır.

MPEG-2 Bildirimi. Yazılım MPEG-2 işlevselliği içerdiği ölçüde, aşağıdaki hüküm tatbik edilir: ÜRÜNÜN TÜKETİCİ KULLANIMI DIŞINDA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE PAKET MEDYA VİDEO BİLGİ KODLAMASI İÇİN MPEG-2 STANDARDINA UYGUN HERHANGİ BİR KULLANIMI, LİSANSI MPEG LA,L.L.C, 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206 ADRESİNDE BULUNAN MPEG-2 PATENT PORTFOLYOSUNDA BULUNAN GEÇERLİ PATENTLER ALTINDA BİR LİSANS OLMADAN AÇIKÇA YASAKLANMIŞTIR.

MPEG-4 Kullanımı. Yazılımın MPEG-4 özelliği bulunması halinde, şu hüküm geçerlidir: BU ÜRÜN, MPEG-4 GÖRSEL PATENT PORTFOLYO LİSANSI KAPSAMINDA KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN AMAÇLARLA KULLANIMI İÇİN ŞU HUSUSLARI KAPSAMAKTADIR: (İ) MPEG-4 GÖRSEL STANDARDI’NA (“MPEG-4 VIDEO”) UYGUN BİR ŞEKİLDE VİDEO KODLAMA VE/ VEYA (İİ) KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN AMAÇLARLA TÜKETİCİ TARAFINDAN MPEG-4 VİDEOSUNUN VE/ VEYA MPEG-4 VİDEOSU TEMİN ETMEK ÜZERE BİR VİDEO TEDARİKÇİSİNDEN LİSANSLI OLARAK ALINMIŞ BİR VİDEONUN DEŞİFRE EDİLMESİNDE KULLANILIR. BAŞKA AMAÇLAR İÇİN HERHANGİ BİR LİSANS VERİLMEMİŞ VE ZIMNİ OLARAK BELİRTİLMEMİŞTİR. REKLAM, İÇ VE TİCARİ AMAÇLAR VE LİSANSA İLİŞKİN EK BİLGİLERE MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM ADRESİNDEN ULAŞILABİLİR.

H.264/AVC Bildirimi. Yazılımın AVC kodlama ve /veya deşifre etme özelliği bulunması halinde, H.264/AVC’nin ticari kullanımı ek lisanslandırma gerekebilir ve bu durumda şu hüküm geçerlidir: BU ÜRÜNDEKİ AVC İŞLEVİ İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA YALNIZCA KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN AMAÇLAR İÇİN: (İ) AVC STANDARDINA (“AVC VIDEO”) UYGUN BİÇİMDE VİDEO KODLAMAK VE/ VEYA (İİ) ŞAHSİ VE TİCARİ OLMAYAN AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA HERHANGİ BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN KODLANMIŞ VİDEONUN DEŞİFRE EDİLMESİNDE VE/ VEYA AVC VİDEOSU TEMİN ETMEYE LİSANSLI BİR VİDEO TEDARİKÇİSİNDEN ALINAN AVC VİDEOSUNUN DEŞİFRE EDİLMESİNDE KULLANILIR. DİĞER KULLANIMLAR VE LİSANSLARA İLİŞKİN BİLGİ MPEG LA L.L.C. HTTP://WWW.MPEGLA.COM ADRESİNDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

AMR Bildirimi. Yazılımın AMR kodlama ve deşifre etme özelliklerinin bulunması halinde şu hüküm geçerlidir: Bu üründeki uyarlamalı çoklu hız (“AMR”) kodlama ve deşifre etme işlevi cep telefonu sesli aramalar veya Windows ortamı için QuickTime mimarisine göre tasarlanmış telefon ürünlerinin kullanımında lisanslı değildir. Ayrıca, bu üründeki AMR kodlama ve deşifre etme işlevi, üs istasyonları, üst istasyonu denetleyicileri / radyo ağı denetleyicileri, iletişim santralleri, kamusal anahtarlamalı ağ geçitlerinde kullanım için lisanslı değildir.

MP3 Bildirimi. Fraunhofer IIS ve Thomson Licensing’den lisanslı MPEG Katman-3 ses kodlama teknolojisi.

Bu ürünün tedariki, gelir sağlayan yayın sistemlerinde (karasal, uydu, kablo ve / veya diğer dağıtım kanalları), akış uygulamalarında (İnternet, intranetler ve / veya diğer ağlar aracılığıyla), diğer içerik dağıtım sistemlerinde (ücretli ses veya isteğe bağlı ses uygulamaları ve benzerleri) ya da fiziksel ortamda (kompakt diskler, dijital çok yönlü diskler, yarı iletken çipler, sabit sürücüler, hafıza kartları ve benzeri) bu ürünle oluşturulan MPEG Katman-3 uyumlu içerik dağıtımı lisansı sağlamaz ya da bu hakkı ima etmez. Detaylar için lütfen http://mp3licensing.com adresini ziyaret edin.

ÜCRETSİZ SINIRLI YAZILIM KODEKLERİ, LİSANSLI YAZILIM KODEKLERİ anlamına gelir: bunların (i) ses veri dosyalarını kodlamak için MP3 İŞLEVSELLİĞİ sınırlaması vardır; (a) en fazla 20 (yirmi) ses veri dosyasını işledikten sonra, (b) kurulumundan sonra en fazla 30 (otuz) gün sonra; ve (ii) ÜCRETSİZ SINIRLI YAZILIM KODLARI olmayan LİSANSLI YAZILIM KODLARINI tanıtmak için son kullanıcılara ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

ÜCRETSİZ SINIRLI YAZILIM KODEKLERİ kullanıcılarını, ÜCRETSİZ SINIRLI YAZILIM KODEKLERİ olmayan LİSANSLI YAZILIM KODEKLERİNE yükseltmelerini teşvik etmek için LİSAN ALANIN, LİSANS ALANIN İŞTİRAKLERİNİN ve/veya LİSANS ALAN ve/veya LİSANS ALAN İŞTİRAKLERİ tarafından yetkilendirilen herhangi bir üçüncü tarafın ticari olarak makul çabayı göstermesi koşuluyla ÜCRETSİZ SINIRLI YAZILIM KODEKLERİ için telif bedeli olmayacaktır.

FFmpeg Bildirimi. Yazılım FFmpeg video uygulaması ve kütüphanelerini kullanır. FFmpeg, Kısıtlı GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı 2.1. GNU Lesser General Public, Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA adresi altında lisanslı Fabrice Bellard (FFmpeg projesinin yaratıcısı-FFmpeg projesi, http://www.ffmpeg.org) ticari markasıdır ve bu lisans koşulları altında dağıtımını yapabilir ve/veya değiştirebilirsiniz.

Qt® Bildirimi. Yazılım, Qt Toolkit ve onun dahil olduğu kütüphaneleri GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı 2.1 şartları altında kullanır. Qt Digia Plc’nin ve/veya ona bağlı şirketlerin tescilli ticari markasıdır ve Digia Plc ve/veya ona bağlı şirketlerden bir lisansa uygun olarak kullanılır. Detaylar için lütfen http://qt-project.org/ adresini ziyaret ediniz.

Google-Glog Bildirimi. Yazılım, Modified 3-Clause BSD Lisansı esasları kapsamında, glog library (Google Logging Library) ve bileşenlerini kullanır. BSD lisansının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

Hızlandıcı Bildirimi. Yazılım, Boost 1.0 License esasları kapsamında hızlandırıcı yazılım kütüphanelerini kullanır. Copyright Beman Dawes, David Abrahams, 1998-2005, Rene Rivera 2004-2007. Lisansın tam metnine http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt adresinden erişebilirsiniz.

9. SİZE AİT BİLGİLER VE MOVAVI.COM’UN GİZLİLİK POLİTİKASI

9.1. Gizlilik politikası. Sipariş ve kayıt esnasında Movavi.com’a verdiğiniz kişisel bilgiler yalnızca Movavi.com bünyesinde kullanılır. Movavi.com, bu bilgileri Gizlilik politikası adresinde belirtilen gizlilik politikasına harfiyen uyarak kullanır. Açıkça izin verilmediği sürece, Movavi.com onayınız olmadan, kanunen gerekli olmadığı müddetçe, sözleşme gerektirmediği sürece ve Movavi.com, acentaları ve diğer katılımcıları korumak için gerekli olmadığı müddetçe kişisel bilgilerinizi üçüncü bir tarafla paylaşmaz.

10. MOVAVI.COM DESTEK MERKEZİ

10.1. Yazılımdan en iyi biçimde istifade etmeniz için sizlere yardım etmeye hazırız. Herhangi bir yardıma ihtiyaç duyar ya da bir sorunuzun cevabını bulamazsanız lütfen Movavi destek merkezi'ndeki Destek Ekibimizle irtibata geçmekten çekinmeyin.

10.2. Sorularınızı cevaplayabilmek için, Movavi.com zaman zaman yazılımın kullanılabilirliğini ölçmek ve tüm hizmet ve ürünlerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılmak üzere sizlerden kullanıcı veri ve deneyimlerinizi paylaşmanızı talep edebilir. Bu gibi durumlarda kişisel ve diğer kullanıcı bilgileriniz, kullanıcıya güvenilir, kusursuz, daha etkin ve özelleştirilmiş bakım hizmetleri sunmak amacıyla toplanır. Örneğin, Movavi.com: teknik destek, müşteri desteği ve sorun giderme; hizmet güncellemeleri ve hatalarına ilişkin bilgilendirme; kimliğinizi doğrulama; sizin ve Movavi.com’un çıkarlarınızı koruma gibi durumlarda gerekli olması halinde kişisel verilerinizi toplayıp kullanabilir. Söz konusu veri, tam ad (şirket adı), e-posta adresiniz ve telefon numaranızdan ibarettir. Ayrıca, destek birimimiz program hata mesajları, Movavi program sürümü, etkinleştirme konumu ve bilgisayarınızın teknik özelliklerini içeren özel log dosyalarını toplamayı talep edebilir. Bu bilgi gerekli teknik desteğin sağlanması ve araştırma ve geliştirme sürecinin devam ettirilmesi için gereklidir.

Movavi.com bu bilgileri ilgili Gizlilik politikası'na sıkı sıkıya uyarak kullanır.

10.3. Movavi.com’a açıktan veya özel olarak gönderilen herhangi bir bilgi, veri, yazı, resimler, videolar veya diğer materyallerin (bundan böyle “içerik” olarak anılacaktır) sorumluluğu söz konusu içeriği temin eden kişide olacaktır. Bu nedenle, tüm içeriğin yüklenmesi, paylaşılması ve Movavi.com web sayfaları aracılığıyla dağıtılması ve dosya paylaşımı veya dosya barındırma hizmeti ve bunun geçerliliği, yasallığı, bütünlüğü, uygulanabilirliği ve telife uygunluğundan yalnızca kullanıcı sorumludur. Movavi.com herhangi bir kullanıcı içeriğini kontrol etmez.

11. BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu lisansın herhangi bir hükmünün geçersiz olması halinde, taraflar bu tür bir geçersizliğin bu lisansın kalan bölümlerinin geçerliliğini etkilemeyeceğini kabul ederler.

12. DOLAYLI ZARARLARDAN YÜKÜMLÜ OLMAMA

MOVAVI.COM, SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLMA İHTİMALİNE KARŞI BİLGİLENDİRİLMESİNE RAĞMEN, HİÇBİR SURETLE MOVAVI.COM VEYA TEDARİKÇİLERİ DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VEYA DOLAYLI OLARAK BU YAZILIMIN TESLİMAT, PERFORMANS VEYA KULLANIMINA BAĞLI DOLAYLI ZARARLARDAN ÖTÜRÜ SORUMLU TUTULAMAZ. SÖZLEŞMEDE, HAKSIZ MUAMELE VEYA DİĞER YÜKÜMLÜLÜK TÜRLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR DURUM İÇİN MOVAVİ.COM’UN YÜKÜMLÜ KILINMASI, OLMASI HALİNDE, TARAFINIZCA ÖDENEN LİSANS ÜCRETİNİN DIŞINDA TUTULACAKTIR.

13. GENEL HÜKÜM

İşbu sözleşme sizinle Movavi.com arasındaki tek sözleşmedir, bu sözleşmenin konusuna ilişkin önceki yazılı veya sözlü diğer anlaşma veya sözleşmeleri geçersiz kılar. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması, sözleşmenin genel bütünlüğü ve geçerliliğini etkilemez, sözleşme hükümlerince geçerli ve uygulanabilir olarak kabul edilir. Bu sözleşme, sözleşme hükümlerine uymamanız halinde otomatik olarak sonlandırılır. Bu sözleşmeyi tahriri olarak değiştirme yetkisi yalnızca Movavi.com’a aittir.

Bu Sözleşme ve onunla veya onun konusu veya oluşumundan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir ihtilaf veya talep, yalnızca Kıbrıs hukuku uyarınca yönetilecek ve yorumlanacaktır.