Przeczytaj o formacie lub przekonwertuj pliki

FORMAT PLIKU AAC

Konwertuj na

Dodane pliki

Co to jest AAC?

Pełna nazwa
Advanced Audio Coding
Typ formatu
Audio
Opracowany przez
Fraunhofer, Dolby, Sony i inne
Opis
AAC, skrót od nazwy Advanced Audio Coding (zaawansowane kodowanie dźwięku), jest szeroko stosowanym formatem kompresji audio i najpopularniejszym formatem audio dla urządzeń marki Apple. Typ pliku AAC został utworzony jako substytut formatu MP3. Ogólnie rzecz biorąc, AAC zapewnia lepszą jakość dźwięku niż MP3 przy podobnych przepływnościach. Format AAC obsługuje wiele urządzeń, w tym marki Apple i z systemem Android. Jeśli jednak chcesz odtwarzać swoją kolekcję audio na innym urządzeniu bez usługi iTunes, najlepszą opcją jest zmiana formatu plików na format MP3, który jest nadal w powszechnym użyciu. Jeśli nie masz pewności, jak otworzyć pliki audio AAC i które programy obsługują odtwarzanie tych plików, zapoznaj się z poniższą listą.
Rozszerzenie pliku
.aac, .m4a, .m4p, .m4b, .mp4, .3gp
Szczegóły techniczne
Pliki ze specyfikacją AAC umożliwiają czasowe kształtowanie szumów, nierównomierne próbkowanie i ponowne formatowanie strumienia bitów dla 16 kanałów stereo, 16 mono, 16 kanałów o niskiej częstotliwości i 16 kanałów adnotacji w jednym strumieniu bitów. W roku 1999 format AAC został włączony do formatu MPEG-4 część 3, po czym format AAC dodał obsługę typów obiektów audio i technologię trwałego zastępowania szumów. Format AAC jest obecnie opisany w normie ISO/IEC 14496-3.
Powiązane programy
iTunes, KMPlayer, RealPlayer, VLC i inne